kontakt telefon slika
kontakt email slika

065/5444-001

064/64-22466

zeljko.kulic@yahoo.com
zvucna izolacija zvucna izolacija zvucna izolacija

ZVUČNA IZOLACIJA

Zvučna izolacija podova

Kao površina predviđena za kretanje, podovi u velikoj meri utiču na akustični komfor u zgradama. Pored cevnih instalacija i spoljašnje buke, prenos zvuka preko podova najviše doprinosi buci u nekom prostoru. Iz tog razloga se primenjuju plivajući podovi, tj. podovi koji nemaju direktan kontakt sa samom konstrukcijom (zidovima ili međuspratnom tavanicom).

Ispod poda, tj. ispod cementne košuljice, postavlja se izolacioni sloj koji apsorbuje udare (korake, kretanje vozila, vibracije zvučnika audio uređaja, kućne tehnike, itd). Takođe, ne dozvoljava se direktan kontakt košuljice sa zidovima pa se XPS-om ili drugim materijalom distancira od zida već u toku livenja (za oko 1cm). Ovo rastojanje se zatim „sakriva“ lajsnama.