kontakt telefon slika
kontakt email slika

065/5444-001

064/64-22466

zeljko.kulic@yahoo.com
animacija glavne strane animacija glavne strane animacija glavne strane

UTROŠAK MATERIJALA

CEMENTNA KOŠULJICA

UTROŠAK MATERIJALA ZA 100m2
  • 6m3 peska jedinice
  • 30 kom cementa 50kg
  • 6kom fiber vlakana 600g
  • 100m termo silent traka 5mm

100m2 TERMO - ZVUČNA IZOLACIJA PO IZBORU

MAŠINSKO MALTERISANJE

  • Utrošak materijala
  • 25-30kg po m2